Undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Från mitten av januari skickar Socialstyrelsen ut sin årliga, nationella enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" till dig som är över 65 år och har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Resultatet från undersökningen ger en bild av vad du tycker är bra respektive dåligt med dina hemtjänstinsatser eller ditt särskilda boende och är ett viktigt underlag för det systematiska arbetet med att utveckla kvaliteten i kommunen. Vi är därför tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkäten.

Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då även besvaras på andra språk. Inloggnings-uppgifterna till webbenkäten framgår av postenkäten.

Sista dag att svara på enkäten är den 20 mars 2022. 

Du kan läsa mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.