Underhållsarbete på vattenledningsnätet i Östra och Västra Lunnagård

Onsdagen den 7 november planerar Alvesta kommun att genomföra underhållsarbete på vattenledningsnätet i området Östra och Västra Lunnagård.

Som en följd av arbetet kan boende i området uppleva lägre vattentryck i ledningarna. Missfärgat vatten kan förekomma, detta beror på rost som släpper från ledningarna. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner.För frågor och övriga upplysningar om arbetet kontakta VA-avdelningen, Johanna Valtersson eller Malena Valtersson, tel. vx 0472-15000.