Turistbyrå ersätts med Infopoints

(pressmeddelande 040419) Alvesta kommun utökar tillgängligheten gällande besöksinformation då man lägger ut turistinformationen på Infopoint och inte längre kommer att ha en turistbyrå i egen regi.

- Vi har gjort en genomlysning av turistbyråverksamheten och kan konstatera att antalet besökare succesivt har minskat under årens lopp medan antalet som söker information via våra digitala kanaler har ökat de senaste åren. Genom att lägga ut turistinformationen på Infopoints där besökarna naturligt rör sig ökar vi faktiskt den fysiska tillgängligheten säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta kommun. De aktörer vi samarbetar med har både längre öppettider och öppet i stort sett året runt.

- Det här är ett viktigt strategiskt steg i att bli bättre både digitalt och mer tillgängliga fysiskt för våra besökare till kommunen säger Per Ribacke, kommunalråd på Alvesta kommun. Vi skaffar oss mer och mer information digitalt idag och detta är ett sätt att följa med i utvecklingen. Vi ser det också som viktigt att kunna lyfta fram våra besöksmål ännu bättre framöver och inte minst den nya nationalparken i Åsnen som har en stor dragningskraft.

- Vi kommer till att börja med att starta med tre Infopoints inför sommaren i samarbete med Hotell Rådmannen, Oljeshejkernas station i Alvesta samt på Huseby Bruk. Tanken är att rulla ut fler Infopoints i hela kommunen de kommande åren fortsätter Ola Agermark. Vidare kommer vi på kommunen att öka vår digitala närvaro och stödja våra samarbetspartners i olika frågor, med material, utbildningar m.m..

Alvesta kommuns turistbyrå har tidigare haft säsongsöppet under tre månader över sommaren. De senaste åren har man funnits på andra våningen i stationshuset.

Kontaktinformation:
Ola Agermark 0733-26 73 05
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92