Tillsynen av små avlopp pausas

Alvesta kommun sätter nu vårens tillsyn av små avlopp på paus. Det är rådande omständigheter med Covid -19 i spetsen som gör att ett sådant beslut är taget.

Miljöinspektör Andreas Andersson hoppas att läget ska se annorlunda ut lite längre fram och att vårens tillsyn trots allt ska kunna ske under 2020, men tycker att det är ett viktigt signalvärde att det aktiva tillsynsarbetet i fält från en myndighet inte ska göras just nu.

Det är ungefär 80 stycken anläggningar som berörs i detta läget och det är även nästan lika många som ligger inplanerade i höst och även där kan det ske lite förändringar.

SBF Bygg & Miljö kommer att försöka få tag i samtliga fastighetsägare som berörs inom kort och informera om läget och om det är några som har frågor eller funderingar är det bara att höra av sig.

När väl tillsynen kommer att genomföras är inte bestämt. Det är ju även till en viss del en resursfråga. Om och när tillsynen drar igång så måste den gå att dra i land. Därför kan sådana besked inte ges för stunden. Nu är nästa utmaning att lyckas kommunicera ut detta till alla berörda fastighetsägare.

När det gäller nyanläggning och ombyggnation av små avlopp, så kommer den delen att fortgå som vanligt. Även fortsättningsvis blir det rundor för provgropar och annat på tisdagar. Allt för att verksamheten ska rulla på så likt ett normalläge som vanligt.

Det kan även vara så att det inte kommer att finnas någon inspektör inom små avlopp på plats i kommunhuset alla dagar. Men  telefoner och mail är igång, så vare sig man är på plats eller ej så ska det vara samma servicenivå som vanligt. Det kan vara klurigt att komma fram via telefon vissa dagar, men lägg gärna ett mail så sker återkoppling så fort som möjligt.