Tillfälligt spolade isar

När kylan slår på under vintertid spolas det på olika håll i kommunen tillfälliga isytor, där arbetet med att spola isen oftast sköts av ideella krafter. Det kan vara föreningar, föräldrar eller andra engagerade privatpersoner. Tack till er som gör denna insats!

På Alvesta.se  har vi skapat en sida Tillfälligt spolade isar där vi uppdaterar kring vilka isar som finns spolade. Detta för att uppmuntra att de används och som ett bra exempel på en vinteraktivitet att göra utomhus. Känner du till någon mer is som spolas vid kallt väder och som är öppen för allmänheten? Mejla då till foreningsservice@alvesta.se så lägger vi med den i listan.