Tack till Alvestas näringsliv

Alvesta Kommun har i flera år gett sin personal en julgåva i form av presentkort som kan användas hos olika näringsidkare i kommunen. I julas beslutade politikerna att ge en större julgåva och alla anställda fick fyra presentkort var. För Alvesta Kommun var detta ett sätt att tacka personalen för ett bra jobb under ett tufft år med coronapandemin och samtidigt stödja det lokala näringslivet.

De totala kostnaderna för Alvesta kommuns julgåvor till medarbetarna blev 1 633 800 kronor.  Värdet på presentkorten för medarbetaren blev ännu högre då näringsidkarna i många fall själva höjde värdet på presentkorten och bjöd på lite extra.

Alvesta Kommun vill rikta ett stort tack till alla näringsidkare som varit med och bidragit till vår personals julgåva som varit mycket uppskattad. Cirka 90 % av alla presentkort har använts vilket är ungefär 15 % fler än tidigare år.

-          Vi är mycket tacksamma och glada för alla näringsidkare som ställt upp och varit med och gett våra anställda en mycket uppskattad julgåva säger Per Ribacke ordförande kommunstyrelsen i Alvesta Kommun. Det är glädjande att vi kunnat bidra till vår handel och att så många använt sina presentkort i år.

-          I tider av kris är det värdefullt att vi alla hjälps åt för att komma framåt. Vi är tacksamma för det engagemang ni visat i samband med jul och nyårpresentkorten till vår personal. Det var väldigt uppskattat. Tack för ert arbete för att göra Alvesta kommun ännu mer attraktiv säger Thomas Haraldsson Vice ordförande Kommunstyrelsen i Alvesta kommun.

-          I den svåra och utmanande tid som varit för såväl kommunen samt för näringslivet i den pågående pandemin är det oerhört glädjande när vi tillsammans kan skapa värde för varandra. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla medverkande aktörer i näringslivet som bidragit till att ge uppmuntran och tacksamhet för de extraordinära arbete som utförts av kommunens medarbetare under pandemin säger Camilla Holmqvist kommunchef Alvesta Kommun.

Vi vill också passa på att tacka alla företag och näringsidkare som dagligen kämpar med lönsamheten och att följa alla de rekommendationer och riktlinjer som råder under den här pandemin.

Kontaktinformation
Per Ribacke, 0472 150 15
Thomas Haraldsson, 0472 150 70
Camilla Holmqvist, 0472 150 09
Ola Agermark, näringslivsansvarig 0472 150 50
Jonas Tenje, presskontakt 0472 151 92