Syna saltet-vecka!

​Just nu pågår en nationell kampanj som handlar om att informera oss konsumenter om saltet i vår mats skadeverkningar.

Det är främst det dolda saltet i våra livsmedel som vi bör vara uppmärksamma på.

Här kan du läsa Livsmedelverkets pressmeddelande; https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nu-synas-saltet-i-norden?ll=1