Sveriges bästa äldreboende!

Torsgården i Lönashult har, av de boende, utsetts till Sveriges bästa äldreboende.

När Expressen sammanfattar Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre tycker om sitt särskilda boende så hamnar Torsgården i Lönashult högst i topp. I artikeln har man tagit fasta på de boendes svar inom kategorierna Mat, Bemötande, Trygghet och Utevistelse samt ett snittpoäng på de positiva svar som getts på enkätens 21 frågor. Detta ledde till att Torsgården klättrade ända upp i topp på listan från föregående års, även då goda, placering.

Artikeln går att läsa i Expressens nätupplaga.

Om du är nyfiken på vad de boende på Torsgården svarat, kan du läsa det här

Socialstyrelsens öppna jämförelse  "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - Resultat för särskilt boende 2018" går att läsa i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.