Stort behov av familjehem i Alvesta

Det råder brist på familjehemsplatser i Alvesta kommun. Därför har vi just nu en kampanj för att fler ska vilja göra en insats för ett barn eller ung person i Alvesta.

–Vi söker helt vanliga familjer. Man kan vara en småbarnsfamilj eller ha utflyttade barn. Du kan vara ensamstående eller bo med någon – du kan vara ung eller äldre. Olika barn har olika behov och vi söker alla typer av familjer. Det viktiga är att du kan erbjuda barnet en trygg plats, säger Jessica Hertzman på familjehemsgruppen i Alvesta kommun.

Informationskvällar för dig som är intresserad

Under november och december ordnar Alvesta kommun en digital och en fysisk informationsträff för dig som är intresserad av att göra en insats för ett barn. Vi berättar om vilka olika insatser som finns och vad det innebär.

  • 22 november kl.18 - Alvesta kommunhus
  • 6 december kl.18 - Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig till informationskvällarna. 

Stort behov just nu

Behovet av familjehemsplatser kan uppstå snabbt och därför behöver kommunen hela tiden samarbeta med familjer som vill ta emot ett barn. I de fall det inte finns familjer behöver kommunen anlita privata företag. Det kan bli kostsamt och framför allt ger det inte barnet samma stabilitet och trygghet som ett familjehem kan erbjuda.  När du tar emot ett barn har du hela tiden ett nära samarbete med socialtjänsten som kan ge råd och stöd.  

Olika insatser behövs

Förutom att bli familjehem finns det även andra insatser där Alvesta kommun hela tiden behöver trygga vuxna som vill göra en insats. Under informationskvällarna berättar vi även om dem.

Kontaktperson 

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem några dagar i månaden för att vara ett extra stöd. 

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor ofta hos dig en längre tid. 

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd under kortare tid. Uppdraget är ett heltidsuppdrag.