Stipendier och priser

Vem vill du uppmärksamma i Alvesta kommun?

Alvesta kommun delar årligen ut ett antal stipender och priser inom olika områden.

  • Särskild prestation. Uppmärksammar ledarinsats, goda förebilder eller idéer som bidrar till nytänkande och främjande av ungdomsverksamhet i Alvesta kommun.
  • Integration & mångfaldspris. Uppmärksammar en person eller verksamhet som aktivt och på ett föredömligt sätt bidragit till att motverka segregation kulturellt, sportsligt eller socialt.
  • Kulturpris. Uppmärksammar en person eller verksamhet som gjort en särskilt god kulturell prestation för Alvesta kommun.
  • Kulturstipendium. Uppmärksammar och stödjer personer boendes i Alvesta kommun som gjort en särskild kulturprestation. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet, till exempel genom utbildning.

Fram till den 1 november kan du söka och nominera till de priser och stipendier som Alvesta kommun delar ut. Du hittar mer information här.