Statsbidrag ska minska andelen timanställda i omsorgen

Alvesta kommun är en av 90 kommuner som fått statsbidrag för att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen till förmån för fler tillsvidareanställda. Syftet är framför allt att öka personalkontinuiteten, det vill säga minska antal olika omsorgspersonal som varje omsorgstagare träffar.

Totalt var det 2 miljarder kronor som delades ut till kommunerna. För Alvesta kommuns del innebär det 15,4 miljoner kronor för åren 2022-2023. De kommuner som fått del av statsbidraget har antingen kunnat visa att de redan har en god nivå gällande antal timanställda eller att de har gjort en tydlig minskning.

Inom omsorgsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att minska andelen timanställda och att istället ha mer tillsvidareanställd personal.

- Vi välkomnar naturligtvis detta tillskott och jag är samtidigt oerhört stolt att uppdraget som finns i vår budget, när det gäller att fastanställa fler och minska timanställningarna gett så bra resultat. Vi är stolta över vår fantastiska personal som lägger ner arbete på att möjliggöra detta, vi kommer att fortsätta arbetet med att ställa om från färre timanställda till fler fasta anställningar. Hur vi ska använda medlen får vi återkomma med, säger Lars-Olof Petersson (S) ordförande i Omsorgsnämnden

- Statsbidraget hjälper oss att fortsätta det redan inledda arbetet med att minska timanställningarna. Vi håller nu på att se över hur vi på bästa sätt ska kunna använda de pengar vi nu fått till detta arbete. Både jag och omsorgsnämndens ordförande är stolta över det arbete som hittills är gjort och som också pågår i verksamheterna, säger Anneli Loberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Kontakt vid frågor
Lars-Olof Petersson (S), Ordförande Omsorgsnämnden
E-post: Lars.Olof.Petersson@alvesta.se

Anneli Loberg, förvaltningschef
E-post anneli.loberg@alvesta.se

Jonas Tenje. Kommunikatör 0472 151 92

Miljarder till fler sjuksköterskor och färre timanställda i äldreomsorgen - Socialstyrelsen