Snart är badplatsen vid Kojtet klar

Just nu bygger vi bryggor och gör det fint vid badplatsen vid Kojtet utanför Vislanda. Snart kan du bada där igen.

– Badplatsen vid Kojtet har länge varit populär bland framförallt ungdomarna i Vislanda. Min son tog med mig dit för första gången för 3 år sedan och det är verkligen en annorlunda badupplevelse. Vattnet är mjukare och lenare än i våra sjöar och de stora öppna sandytorna känns exotiskt. För att behålla detta och ge fler möjligheten anlägger vi nu bryggor, parkering och toaletter. Vi kommer också att se efter växtligheten och utveckla de speciella naturvärden som uppstått här, säger David Johansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  

Öppnar för bad 30 juni

För knappt ett år sedan köpte Alvesta kommun fastigheterna vid Kojtet utanför Vislanda. Från och med 1 juni arbetar vi med att iordningställa den kommunala badplatsen där. Vi anlägger två bryggor, parkeringsplats, toalett och två grillplatser. Så länge arbetet pågår är det tyvärr inte möjligt att bada.

Bidrag för att främja pollinatörer

Förutom arbetet med badplatsen har Alvesta kommun fått bidrag av Länsstyrelsen för att ta bort mindre självsådda tall- och granplantor för att på så sätt bevara de öppna sandområdena. Detta är åtgärder som gynnar bin, fjärilar och andra insekter och fåglar. Området utgör en speciell naturmiljö för växter och djurliv. För att bevara denna natur- och livsmiljö behöver sanddynorna förbli öppna. De öppna sandområdena och de växter som trivs där är särskilt gynnsamma för pollinatörer. Arbetet med detta avslutades förra veckan.

Inventering av växt- och djurliv  

Vidare har Alvesta kommun ansökt och tilldelats LONA-bidrag (lokalt naturvårdsbidrag) för inventering av växt- och djurliv runt sjön, med anledning av det rika växt- och djurlivet. Inventeringen kommer genomföras vid fyra tillfällen för att täcka in så många arter som möjligt. Den första inventeringen är genomförd i slutet av april och den sista kommer ske under sensommar/tidig höst. Är ni nyfikna på vad som hittas vid inventeringarna så registreras det i artportalen.

Invigning 30 juni 

Invigning kommer ske torsdagen den 30 juni klockan 16.00. Håll utkik efter mer information!

Kontakt

Sara Andersson, avdelningschef plan och exploatering, 0472-152 88
Martin Sallergård, avdelningschef fritid, 0472-150 21
David Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 0702-54 44 88