Skolval 2022

Barn och elever som börjar förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2022 har möjlighet att välja skola i skolvalet mellan den 17-31 januari 2022. Skolvalet görs av vårdnadshavare digitalt med e-legitimation. Mer information kommer inför att skolvalet öppnar