Skolstart 20 augusti

Tisdag 20 augusti startar läsåret 2019-2020.

griffeltavla
Grundskolan

Grönkullaskolan
Åk F-6 Klassrummet kl. 08.20

Prästängsskolan
Åk F Klassrummet kl. 08.30-10.00
Åk 1-6 Klassrummet kl. 08.30

Hagaskolan
Åk 7 samlas vid flaggstången kl. 08.40
Åk 8-9 Klassrummet kl. 08.40

Hjortsbergaskolan
Åk F-6 Skolgården, innergården kl. 08.20

Mohedaskolan
Åk F-9 Klassrummet kl. 08.20

Skatelövsskolan
Åk F-6 Klassrummet kl. 08.15

Vislandaskolan
Åk 7 samlas i Glashuset kl. 08.30
Åk F-6, åk 8-9 Klassrummet kl. 08.30

Alvesta särskola
Samtliga klasser börjar 08.40 i sina klassrum

Skolskjutsar

Skjutsarna följer ordinarie tider från första dagen. Om inte annat meddelats i brev hem gäller samma tider som förra året.

Skolskjutsansvarig: Ulrika Nord, 0472-155 32
Särskolan: Monica Appeltoft, 0472-155 81

Flyttning under sommaren anmäls snarast till Utbildningsförvaltningen eller till respektive skola, Tel. 0472-150 00 vx

Fristående skolor

Friskolan Kronobergshed
Åk F-6 Klassrummet kl. 08.30

Välkomna till läsåret 2019/2020!