Skolstart 18 augusti

Skolstarten för läsåret 2020/2021 är den 18 augusti, med något undantag, och vi hälsar alla våra nya och tidigare elever välkomna till skolan.GRUNDSKOLAN

Grönkullaskolan
Åk F-5 Klassrummet kl. 08.20
Åk 6 Klassrummet kl. 08.10

Prästängsskolan
Åk F Klassrummet kl. 08.30-10.00
Åk 1-6 Klassrummet kl. 08.30

Hagaskolan
Åk 7 samlas vid flaggstången kl. 08.40
OBS! Åk 8-9 Onsdag 19/8 Klassrummet kl. 08.40

Hjortsbergaskolan
Åk F-6 Klassrummet kl. 08.20 

Mohedaskolan
Åk F-9 Klassrummet kl. 08.20

Skatelövsskolan
Åk F-6 Klassrummet kl. 08.15

Vislandaskolan
Åk 7 samlas i Glashuset kl. 08.30
Åk F-6, åk 8-9 Klassrummet kl. 08.30

ALVESTA SÄRSKOLA
Samtliga klasser börjar 08.40 i sina klassrum

Skolskjutsar
Skjutsarna följer ordinarie tider från första dagen. Om inte annat meddelats i brev hem gäller samma tider som förra året. Har du frågor angående ditt barns skjuts kontakta:

Skolskjutsansvarig Ulrika Nord, 0472-155 32

Särskolan Monica Appeltoft, 0472-155 81

Flyttning under sommaren anmäls snarast till Utbildningsförvaltningen eller till respektive skola, Tel. 0472-150 00 vx

FRISTÅENDE SKOLOR
Friskolan Kronobergshed
Åk F-6 samlas framför Stora Heden kl. 08.30 

Välkomna till läsåret 2020/2021!