Sju strandnära tomter i Silkenäs ute till försäljning

Alvesta kommun nu har färdigställt gata, kommunalt vatten och avlopp till sju nya tomter i Silkenäs, Torne. Gatan har fått namnet Fjordvägen och ligger i anslutning till Skatelövsfjorden i Åsnen.

tomter

- Alvesta kommun har behov av ett diversifierat utbud av tomter. Det behövs tomter såväl inne i våra tätorter som ute i landsbygdsmiljö och i strandnära lägen, säger förvaltningschef Magnus Wigren.

En tomtkö finns etablerad och de har redan fått utskick med möjlighet att reservera tomt.

- Det finns ett stort intresse att bygga i Torne. En stor del i intresset är det natursköna läget och Åsnens attraktionskraft har ökat i och med bildandet av nationalparken, fortsätter Magnus Wigren.

Detaljplanen för området togs fram redan 2012, men det privata initiativet att bygga ut bostadsområdet förverkligades inte. Istället såldes stora delar av området till kommunen som nu har byggt ut första etappen. Den andra etappen innehåller ytterligare tomter och planering av utbyggnad är påbörjad. Startbesked kan tänkas beslutas när tomterna i den första etappen har sålts.

Kontaktinformation
Magnus Wigren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,
tfn. 0472 – 150 68
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 0472 - 151 92