Seminarium om ny f-gasförordning

Har du värmepumpar, kyl- eller frysutrustning som innehåller köldmedium i din verksamhet – här är föredraget för dig!

(Seminarium om köldmedia och den nya f-gasförordningen)

Om du har värmepumpar, kyl- eller frysutrustning som innehåller köldmedium i din verksamhet är svaret med största sannolikhet, att du snart kommer att påverkas av förordningen. Detta beror på att f-gasförordningen succesivt begränsar försäljningen av f-gaser i EU och förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid nyinstallation och service.

Inbjudan till seminarium i pdf-format

eller klicka på länken;

http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/energieffektivisera-din-verksamhet-vand-de-nya-reglerna-for-f-gaser-till-din-fordel