Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter

Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. I dagarna har Energimyndigheten lanserat en webbsida med tips och guider om hur du kan spara på el.

Varje kilowattimme räkas

Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Läs mer om vad du kan göra för att spara el på Energimyndighetens webbsida ”Varje kilowattimme räknas”