Samråd om upphävande av detaljplaner

Samråd om upphävande av detaljplan B1 och B2 för Blädinge 3:1 m.fl. i Blädinge stationssamhälle. Samrådstid: 2019-01-28 - 2019-02-18

Upphävande av detaljplanerna B1 och B2 för Blädinge stationssamhälle syftar till att skapa en friare byggrätt för befintliga bostadsfastigheter.

Läs mer här