Samråd om förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Lekaryd 9:2 (Trafikplats Lekaryd) Samrådstid: 2018-05-28 – 2018-06-11.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett ändamålsenligt läge med närhet till väg 25.

Läs mer om planförslaget här.