Samråd om detaljplan

Detaljplan för del av Björkeryd 7:2 m.fl. är nu utsänd för samråd fram till 3 februari 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussterminal i centrala Torpsbruk.

Samrådet pågår mellan 13 januari och 3 februari. 

Här hittar du handlingar till ärendet