Samråd om ändring av detaljplan

Samråd om ändring av detaljplan för Pepparriskan 1 m.fl. i Alvesta tätort.