Samråd om detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i nordvästra delen av Alvesta är ute på samråd 2020-10-09- 2020-11-13 . Öppet hus i kommunhusets entré, med möjlighet att ställa frågor, hålls 21 oktober 2020, drop in kl. 13-19.