Samråd om detaljplan

Detaljplan för Moheda 4:192 m.fl. är nu utsänd för samråd fram till 13 februari 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i centrala Moheda.

Handlingar finns att läsa här