Säkra träffpunkter införs vid särskilda boenden

Omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun kommer att införa så kallade säkra träffpunkter i anslutning till kommunens särskilda boenden. På träffpunkten, som kommer vara utomhus, ska omsorgstagare ges möjlighet att träffa anhöriga och bekanta under säkra förhållanden sett till risken för smittspridning. Syftet är att bryta den sociala isolering som det generella besöksförbudet på landets särskilda boenden har gett upphov till.

-          Vi har sett att isoleringen från nära och kära haft negativa konsekvenser för våra boende men också närstående. För många har det fungerat ganska bra med videosamtal, men distansmöten kan inte fullt ut ersätta de fysiska mötena, som vi tror är jätteviktiga för många, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Arnold Lennartsson.

För att säkerställa att det inte finns någon risk för smittspridning har ett regelverk för hur träffpunkten ska fungera tagits fram. Träffarna kommer att ske utomhus och de närvarande ska hålla tillräckligt stort avstånd till varandra. Avståndet kan innebära svårigheter gällande kommunikationen, detta ska kunna underlättas med hjälp av teknisk utrustning.


-          Vi kommer att lägga ett stort arbete på att se till att träffpunkten är säker för våra boende, därför har vi arbetat fram regler för vad som gäller på träffpunkten, säger Arnold Lennartsson. För att vi ska kunna ha den här typen av träffpunkt krävs att våra besökare respekterar de regler vi har satt upp.

De som vill använda sig av den säkra träffpunkten behöver boka tid för detta via enhetschef eller, av denne, utsedd person.

Högåsens äldreboende är först ut och kan ta emot bokningar redan idag. Träffpunkterna på övriga boenden är förberedda och kan bokas fr.o.m. måndag.

Kontaktperson
Anja Svensson 0472-154 08, enhetschef Högåsen
Arnold Lennartsson 0472-154 64, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Jonas Tenje, kommunikationssamordnare 0472 151 92