Så din egen äng!

Alvesta kommun delar ut gratis ängsfröpåsar till de kommuninvånare som vill ha. Tillsammans kan vi arbeta för att gynna biologisk mångfald.

Förra veckan kunde dom som ville ge ett eget klimatlöfte som man ska hålla under 2022. Om man vill kan man fortfarande lägga in klimatlöften här: Alvesta - Earth hour

Nu kan alla som vill även bidra till klimatlöftet

10. Jag lovar att göra delar av min gräsmatta till äng.

Det finns ängsfröpåsar att hämta ut gratis på kommunens bibliotek.

Förhoppningen är att många invånare ska välja att plantera fröerna på förslagsvis en kvadratmeter av sin gräsmatta, trädgårdsrabatt eller balkong.

Ängsblomster är väldigt gynnsamma för pollinerande insekter, som tyvärr har blivit betydligt färre de senaste åren. Att vända trenden är viktigt för att pollinerande insekter ska kunna fortsätta leva i vår natur.

Varmt välkommen att hämta en fröpåse och göra en insats för vår natur!

Gå in här om du vill veta hur du anlägger din äng.