Risk för vattenbrist

12 juli utfärdade SMHI en varning för vattenbrist i Kronobergs län. Under sommaren sjunker grundvattennivåerna och mycket vatten används under varma dagar. Vi vill uppmana alla till hållbar vattenanvändning. Med goda vattenvanor kan vi lättare möta torra perioder och bidra till att förhindra vattenbrist.

Saker du kan tänka på för en mer hållbar vattenanvändning: 

  •  korta ner dina duschar. Fem minuter kortare kan till exempel motsvara 35-70 liter mindre förbrukat vatten, beroende på om det är ett snålspolande duschmunstycke eller ett gammalt.
  • inte diska under rinnande vatten utan använd diskbalja istället. Om vattnet får stå och rinna i tre minuter kan det gå åt 36 liter. I balja blir det bara 6-10 liter.
  • Stänga av vattnet när du borstar tänderna.