Remiss av förslag till grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda

Förslag till grönstrukturprogram är utsänt på remiss under tiden 2019-03-18 till 2019-04-08.

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Läs mer här