Är du nyfiken på svaren från tipspromenaden i Kojtet?

Nu finns svaren från tipspromenaden i Kojtet. De lyckliga vinnarna har kontaktas för att hämta ut sina priser.

Nedan ser du de rätta svaren på frågorna 

Vuxenfrågor

 1. Om du har en hund med dig ut i naturen, under vilken period på året är du skyldig att hålla den under extra uppsikt (dvs. i princip ha den kopplad)? Rätt svar: 1) 1 mars – 20 augusti

 2. Hur många växt- och djurarter finns det i världen? Rätt svar: 2)8,7 miljoner

 3. Ett bi kan pollinera 10 000 blommor på en dag, hur många dagar tar det för ett bi att samla ihop ett gram honung? Rätt svar: X) 5 dagar

 4. Får du cykla mountainbike i skogen?
  Rätt svar: 1) Ja, om jag cyklar så jag inte skadar marken och ger företräde till fotgängare

 5. Hur många olika sorters bi finns det i Sverige? Rätt svar: 1) 270

 6. Varför har vissa insekter starka färger och tydliga mönster? Rätt svar: 2) Starka färger och mönster fungerar som ett varningstecken

 7. Hur stor del av Sveriges biarter är hotade? Rätt svar: 2) En tredjedel

Barnfrågor

 1. Vad är allemansrättens huvudregel? Rätt svar: X) Inte störa och inte förstöra

 2. Vad ska du göra när du råkar komma nära ett djur i skogen? Rätt svar: 2) Jag går långsamt därifrån för att inte skrämma eller störa det

 3. Får du bryta grenar från träden för att bygga en koja i skogen? Rätt svar: X) Nej, jag får inte bryta grenar från levande träd och buskar

 4. Vad betyder denna skylt? Rätt svar: 2) Förbjudet att dyka

 5. Vad ska den här användas till? Rätt svar: 1) Rädda någon som är i nöd i vattnet

 6. Det här är pappis. Han finns på papperskorgen. Vad ska du slänga hos pappis? Rätt svar: 1) Papper

 7. Vad heter de höga träden på bilden? Rätt svar: 2) Tall