Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län

Region Kronoberg har publicerat följande pressmeddelande med anledning av Coronaviruset. Och det här är vad som gäller just nu.

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk och befinner sig i hemmet i väntan på provsvar. Provsvaret beräknas komma fredag eftermiddag. Risken att personen är smittad bedöms som låg.

Hittills finns ett fall av bekräftat coronavirus i Sverige och risken för smittspridning i samhället bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket låg. I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas.

Den som har rest i Kina men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

Om coronavirus 2019-nCoV på 1177 Vårdguiden

Frågor och svar om coronavirus 2019-nCoV, Folkhälsomyndigheten

 

Läs pressmeddelande i sin helhet på Region Kronobergs webbplats