Problem med hög vattenförbrukning i Moheda/Torpsbruk åtgärdat

Tidigare problem med en onormalt hög vattenförbrukning i Moheda och Torpsbruk lokaliserades tills slut. Det var en vattenläcka på en privat fastighet som var problemet.