Prästängskolan har ett skolbibliotek i världsklass

­Att få utmärkelsen som Skolbibliotek i världsklass är stort och visar att arbetet med skolbiblioteksverksamheten är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet

– ­Att få utmärkelsen som Skolbibliotek i världsklass är stort och visar att arbetet med skolbiblioteksverksamheten är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Det visar att vi har med skolbiblioteket i våra planer och arbetar utifrån läroplanens riktlinjer. Att det finns ett mycket gott samarbete och samverkan mellan skolbibliotekarien och skolledningen, mellan skolbibliotekarien och all pedagogisk personal, säger Sofie Olsson, skolbibliotekarie.

Juryn för ”Skolbibliotek i världsklass” är nu färdig med att bedöma de drygt 100 nomineringar som inkommit och Prästängskolans skolbibliotek är ett av dem med toppbetyg.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:
• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
•stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:
• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
• ger eleverna verktyg för källkritik
• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
• är navet i den digitala kunskapsskolan! 

Prästängsskolan har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020.

Om utmärkelsen och juryns motivering
Det är DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Som är involverade i utnämningen och juryarbetet.  Mer information hittar du på DIKs webbplats; https://dik.se/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/skolbibliotek-i-varldsklass
Vid frågor, kontakta Mikael Nanfeldt, jurysammankallande via mikael.nanfeldt@dik.se

Kontaktpersoner
Sofie Olsson, skolbibliotekarie vid Prästängskolan, e-post: sofie.olsson@alvesta.se  
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92