Prästängskolan går över till distansundervisning

Antalet konstaterade fall av covid 19 bland elever har ökat under den senaste tiden. Många elever uppvisar också symptom och stannar hemma eller är hemma i familjekarantän. Efter rekommendation av regionens smittskyddsläkare och i samverkan med kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska har vi kommit fram till att det lämpligaste är att övergå till distansundervisning. Åtgärden är till för att förhindra smittspridning.

Insatsen gäller den 10- 17 maj. Den 18 maj är det en studiedag och då är eleverna lediga. Då görs en bedömning om det går att återgå till närundervisning. Information kommer gå ut till vårdnadshavare under eftermiddagen den 18 maj.

Undervisning på plats och skolbarnsomsorg (fritidshem) kommer att erbjudas barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten har rätt att få skolbarnomsorg. Ansökan ska göras via e-tjänsten ”Ansökan om omsorg under pandemin” på kommunens hemsida. På Försäkringskassans webbsida finns information om vad som gäller för ansökan om VAB när skolan stängs.