Granskning om förslag till detaljplan

Ett planförslag för Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sportcenter) är utställt för granskning under tiden 2022-05-11 - 2022-05-24.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sporthall/kulturarena i anslutning till befintlig sport- och simhall. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en ny trafikförbindelse till intilliggande bostäder och förskola då den nuvarande förbindelsen påverkas av byggnationen.

Granskningstid: 2022-05-11 - 2022-05-24

Läs mer om planförslaget här