Påverka hur information presenteras på nya alvesta.se

Vi håller på att ta fram en ny webb för Alvesta kommun och vi behöver din hjälp att testa ett förslag på en ny informationsstruktur.

Alvesta kommun är med i ett nätverk för digital tillgänglighet genom företaget Funka. Tillsammans har vi tagit fram en informationsstruktur. Det innebär en struktur för hur informationen på kommunala webbplatser presenteras på sidor och i menyer.

Strukturen ses över regelbundet och nu är det dags att genomföra användningstester. Vi vill att det ska vara lätt för dig som invånare att hitta den information som du behöver på vår webbplats.

Hur går testet till?

Testet innehåller 17–18 uppgifter. Uppgifterna går ut på att du visar var i en meny du tycker att en viss information bör ligga. Du kommer att klicka dig fram i en meny i flera nivåer. Det finns inga rätt eller fel svar.

Testet tar cirka 10–20 minuter att genomföra och dina svar är anonyma.

 Länk till Användningstest för kommunala webbplatser (extern webbplats)

Stort tack för att du tar dig tid. Dina svar är värdefulla!