Överföringsledningarna för dricksvatten och avloppsvatten mellan Grimslöv och Torne är nu i drift

Från och med onsdagen den 26 maj är överföringsledningarna för dricksvatten och avloppsvatten mellan Grimslöv och Torne driftsatta. Detta innebär att Torne nu får sitt dricksvatten från Grimslövs vattenverk samt att Tornes avloppsvatten pumpas via Grimslöv till Vislanda reningsverk.