Otydlig artikel om personalärende

Idag finns det en artikel i Smålandsposten om ett personalärende som hanterats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan tolkas som att det är Magnus Wigren, förvaltningschef som har blivit uppsagd, men det handlar om en annan person.

Det är olyckligt att artikeln kan tolkas så. Magnus är en mycket uppskattad chef och medarbetare i vår kommun. I det här fallet handlar det om en person inom Magnus organisation, där Magnus är ansvarig chef. Det är därför han är intervjuad av SMP. Kontakt är även tagen med SMP för att påtala bristerna i artikeln. Vi hoppas att de kommer att ändra artikeln och dementera felaktigheter.