Otrygghetsrapportering via karttjänst på hemsidan

Under november och december månad håller vi en karttjänst öppen med avsikt att identifiera allmänna platser som idag upplevs otrygga.

Kommunens medborgare kan under denna tid skicka in rapporter genom att markera otrygga platser i en karta och beskriva på vilket sätt platsen upplevs otrygg. Det kan till exempel röra sig om undermålig belysning, skymmande vegetation, brist på alternativa gångvägar eller utformning i allmänhet som inger otrygghetskänsla.

Läs mer om karttjänsten och hur du når den på sidan https://www.alvesta.se/otrygghetsrapportering