Oseriösa företag i farten

Några kommuninvånare har hört av sig till kommunen angående att det är personer som tagit kontakt med dem för att boka tid för att spola vattenledningarna på uppdrag av kommunen. Kommunen har inga sådana uppdrag utlagda till någon entreprenör och vill därför varna kommuninvånarna för detta oseriösa ”företag”.

De utger sig för att komma från en firma som heter ”VVS och Sanitet” eller någonting liknande.
Boka inte någon spolning av ledningar med mera utan att kontakta din vattenleverantör eller företag som ansvarar för avloppssystemet. De flesta i kommunen är anslutna till det kommunala vatten- eller avloppsnätet.