Nytt Medborgarlöfte signerat

Idag signerade Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande och Ola Severinsson kommunpolis i Alvesta, samverkansavtalet Medborgarlöfte för 2019 - 2022.

Per Ribacke och Ola Severinsson

Per Ribacke, KSO och Ola Severinsson, Polis

Medborgarlöftet är en utveckling av Alvesta kommun och Växjö lokalpolisområdes samverkansöverenskommelse. Innehållet i Medborgarlöftet har kommunen och polisen gemensamt kommit överens om, för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

– Vi har lyssnat på medborgarna och grunden till ...dokumentet är de problem som kommuninvånarna upplever som störst just nu, säger Ola Severinsson, Kommunpolis, Växjö lokalpolisområde.

– Medborgarlöftet handlar om det goda samarbetet mellan kommunen och Polisen, samsyn och samverkan är viktigt säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Det som ligger till grund för valet av medborgarlöfte är den genomförda trygghetsmätningen, medborgardialoger och insamlade åsikter från poliser, tjänstemän och politiker i kommunen samt inte minst åsikter från medborgare i kommunen.

Kommuninvånarna har tillfrågats om upplevd otrygghet och vilken brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet som ska prioriteras i kommunen.

Innehållet i Medborgarlöftet kommer att presenteras på Alvesta.se så småningom, men för Polisens del innebär det, bland annat, en ökad närvaro på skolor för möta elever och skolpersonal. Och kommunen ska bland annat stärka samverkan mellan skolor och fritidsgårdar.