Nytt Covid-19 kluster vid särskilt boende

Denna gång är det Furuliden i Moheda som det gäller, vilket är ett boende som tidigare varit relativt förskonade från Covid-19.

I onsdags fick vi 2 positiva odlingssvar. Dagen efter genomfördes en screening på 22 andra omsorgstagare där exponering kunde misstänkas. Odlingen togs trots att de inte hade några symtom på onsdagen. I fredags kom svaren och dessa visade att ytterligare 9 var positiva för Covid-19. I skrivandets stund har fortfarande 5 av dessa inga signifikanta symtom och ingen av de övriga behövt sjukhusvård.

Samtliga omsorgstagare och närstående på de aktuella enheterna är informerade om smittspridningen.

- Det blir i detta fall tydligt att man kan ha smittan utan några synbara symtom. Därför vill vi uppmana alla våra kommuninvånare att fortsätta vara noga med handhygien och att hålla avstånd till våra medmänniskor. Precis som tidigare är det också viktigt att hålla sig hemma om man är sjuk, säger Arnold Lennartsson, MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.    

Kontaktinformation

Anneli Loberg, chef för omsorgsförvaltningen. Vxl. 0472 150 00
Arnold Lennartsson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Vxl. 0472 150 00
Jonas Tenje, kommunikationssamordnare, 0472 151 92