Nytt ärendesystem

På grund av införandet av ett nytt ärendehanteringssystem på SBF Bygg och Miljö kan handläggningstiderna mellan den 13 februari och 13 mars vara längre än vanligt, och det kan samtidigt vara svårt att nå enskilda handläggare.