Nyhetsbrev till näringslivet – februari

Nu finns ett nytt nyhetsbrev till Alvestas näringsliv ute.

Några axplock från månadens nyhetsbrev finns nedan. Läs hela nyhetsbrevet för februari här. 

  • Delta i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i kommunen. Svaren i enkäten är till stor hjälp i vårt arbete att, tillsammans med näringslivet, skapa ett bra företagsklimat i kommunen.
  • Alvesta kommuns upphandlingsplan för 2023 är nu klar. Under året kommer vi bland annat att upphandla ramavtal för byggtjänster.
  • Det nya handelsområdet på Spåningslanda är invigt.
  • Hur ska Kronoberg utvecklas i framtiden. Region Kronoberg bjuder tillsammans med Alvesta och Växjö Kommun in till en workshop med fokus på framtidens Kronoberg. Resultaten från den här dagen bidrar till den nya regionala utvecklingsstrategin för Kronoberg.