Nya regler för restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take-away i föreskriften.

Nya regler för restauranger och krogar (beslutade 2020-03-24)           

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take-away i föreskriften.

  • Föreskriften ska tillämpas i sådan verksamhet som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20),
  • De verksamheter som avses är till exempel restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.
  • Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 får smittskyddsläkaren efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i denna föreskrift, (HSLF-FS 2020: xx, beslutad 2020-03-24).

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera" samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Av föreskriften framgår att:

 

Carola Gunnarsson

SBF Bygg & Miljö