Ägg- och lökskal, tepåsar och annat matavfall i en behållare klädd med grön påse.

Nya krav på verksamheter att sortera bioavfall

Från och med årsskiftet måste även företag och verksamheter som restauranger, grossister och arbetsplatser med lunchrum börja sortera mat- och köksavfall. Detta gäller redan för hushållen i Alvesta kommun.

Ändring i EU:s lagstiftning om avfall

Det är med anledning av EU-krav, om utsortering och separat insamling av bioavfall, som avfallsförordningen i svensk lagstiftning ändras och börjar att gälla från och med den 1 januari 2024.

Bioavfall är till exempel livsmedels- eller köksavfall från arbetsplatser, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler.

Det här gäller från och med den 1 januari 2024

Enligt avfallsförordningen ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall se till att sortera ut detta, förvara det skilt från annat avfall och få det hämtat. Det gäller även flytande ätligt fett, exempelvis olja. Däremot inte annat flytande bioavfall som kaffe, te, mjölk eller juice.

Syftet med att sortera ut bioavfallet är att kunna ta vara på det, antingen som biogas eller näring.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Krav på separat insamling av bioavfall

Kontakt

För att teckna abonnemang för hämtning av bioavfall är ni välkomna att kontakta Alvesta Renhållning AB via 0472-15190 eller arab@alvesta.se

Har ni frågor angående ändrad lagstiftning går det bra att kontakta SBF Bygg & Miljö via kommunens kontaktcenter 0472-150 00 eller bygg.miljo@alvesta.se