Förhindra spridning av covid-19

Från och med idag upphör tidigare rekommendationer för Covid-19 och Coronaviruset. Detta betyder inte att Coronaviruset har försvunnit, utan det finns fortfarande saker du måste tänka på för att skydda dig själv och andra.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. 

Du bör därför, när det är möjligt:

Hålla avstånd till andra människor, och
särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Här kan du läsa mer om vad som gäller från 29 september;
Det här gäller från och med den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)