Tillfällig telefonlinje för personer i riskgrupp upphör från 1 juli

Den tillfälliga telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp som omsorgsförvaltningen drivit med anledning av coronaviruset/covid-19 kommer att stänga från 1 juli då behovet av den har avtagit.

I början av april i år startade omsorgsförvaltningen med anledning av coronaviruset/covid-19 en tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp. Syftet var att motverka oro och ensamhet bland personer som behöver begränsa sina nära kontakter under en period samt att ge råd om vart de kan vända sig om de är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen under rådande situation. Du kan läsa mer om den tillfälliga telefonlinjen här.

Fram till den 25 maj har totalt 18 samtal inkommit. Samtalen har handlat om diverse olika frågor exempelvis hur man kan göra för att undvika smitta, hur man kan gå tillväga gällande inköp, frågor kring hjälpmedel som erbjuds samt andra allmänna frågor kring kommunens äldreomsorg.

Behovet av telefonlinjen upplevs nu ha avtagit och den kommer därför att upphöra från och med den 1 juli 2020. Vid behov finns möjlighet att den öppnar igen.

Är du i behov av någon att prata med kan du alltid kontakta den nationella Äldrelinjen som drivs av Mind. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Äldrelinjen nås på telefonnummer 020-22 22 33. Du kan läsa mer om Äldrelinjen via denna länk.

Behöver du ansöka om insatser från omsorgsförvaltningen hänvisas du till myndighetshandläggare som kan nås via kommunens växel, telefon 0472-150 00.