Ny cykelstig anläggs på Spåningslandaområdet

Cykelstigen anläggs mellan Novisvägen och Spåningslandavägen på den södra sidan av Fornvägen.

karta cykelstig

Arbetet pågår under våren och vädret påverkar när den kommer att vara klar. Underlaget på cykelstigen kommer att vara krossad makadam. Cykelstigen är tänkt för rekreation och kommer delvis att avlasta cykeltrafiken på Fornvägen.