Nu startar SCB:s medborgarundersökning

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. Undersökningen genomförs varje år men vi har valt att vara med vart annat år. I Alvesta kommun är det 1 200 personer som kommer att få en förfrågan om att delta.

Det är viktigt för både politiker och tjänstemän att få veta vad du tycker om Alvesta kommun och den kommunala servicen. I år är det 100 år sedan allmän rösträtt infördes och detta ”Demokratiår” är det extra intressant att få veta vad du tycker. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda och om du är utvald ser vi gärna att du fyller i enkäten, det skulle betyda mycket för oss.

I Sverige är det totalt cirka 210 000 invånare som har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet.

– Genom att dra ett urval från kommuner som inte själva deltar i undersökningen kan vi dessutom jämföra kommunernas resultat med riket och det egna länet. Det är en ny möjlighet i undersökningen för i år, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Fakta: SCB:s medborgarundersökning
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

På Statistiska centralbyrån, SCBs webbplats kan du läsa mer om medborgarundersökningen;
https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/