Dags att söka LONA-bidrag

Vill du eller din förening/organisation genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och/eller folkhälsa? Då har ni nu möjlighet att ansöka om LONA-bidrag.

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att starta ett lokalt naturvårdsprojekt. LONA är ett statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Vem kan ansöka om LONA-bidrag?

Det är bara kommunen som kan ansöka om LONA-bidrag och vara projektansvariga. Däremot kan intresseorganisationer komma med idéer på projekt. De kan också samverka med kommunen i projekt eller driva projekt. Hör av dig till kommunen om du har en idé.

Hur får man LONA-bidrag?

För att få LONA-bidrag måste projektet uppfylla flera krav. Du kan läsa om kraven på Naturvårdsverkets webbplats. Ansökan om LONA-bidrag ska göras till länsstyrelsen. Det är de som beslutar om vilka projekt som ska få bidrag. Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år. Har du en idé ska du höra av dig till kommunen i god tid innan.

Läs mer här!